הזמנתך התקבלה בהצלחה!

ניתן לצלצל אלינו ל 02-6277863
או לשלוח פקס ל 02-6277864,

או לשלוח מייל ל rmass@barak.net.il

או להגיע למשרדנו ברחוב רמב”ן 25 ירושלים, ימים א-ה, שעות 16.00-09.3

Your order has been successfully received

You can call us at 02-6277863
Or send a fax to 02-6277864

Or send an email to rmass@barak.net.il

Or come to our office at 25 Ramban Street, Jerusalem, Sunday-Thursday, 16.00-09.30