הקלטות אנתולוגיה לנעימות שיר המעלות

שירי המעלות לשבתות, חגים ומועדים (33 - 1)

שירי המעלות לשבתות רגילות (70 – 34)

שיר המעלות על-פי "קדיש השנה" (71)