ואף הוא בביצוע הסולנים הראל אמיד וחיים יהודה גלבר

ואף הוא של יוסלה רונבלט בביצוע הסולנים הראל אמיד וחיים יהודה גלבר. קונצרט בבית הכנסת ישורון, ירושלים 2015

השארת תגובה